ZELO PRIJETNA IN LAHKA.

 • ZAKAJ JE TRANSCENDENTALNA MEDITACIJA LAHKA IN PRIJETNA?

   

  Velika večina drugih sistemov meditacij meni, da je um po naravi nemiren in zato nenehno brezciljno tava sem in tja. Ti sistemi meditacije zato trdijo, da če hočemo doseči umirjenost, moramo najprej kontrolirati svoj um,. Za doseganje te kontrole ti sistemi meditacije pogosto uporabljajo strogo disciplino med in izven meditacije.

  pokrajinaV resnici pa naravna težnja uma ni brezciljno tavanje, temveč spontano gibanje v smeri, ki prinaša večjo srečo in zadovoljstvo.

  Ste opazili, kako je slika na levi strani spontano pritegnila vašo pozornost? Če je um nemiren, to pomeni le, da ne najde dovolj prijetne izkušnje, ob kateri bi se lahko zadržal in umiril.

  Če imate hišo polno nemirnih otrok jih lahko umirite na dva načina: lahko jim zaukažete, da morajo biti pri miru, vendar s tem ubijete njihovo živahnost. Po drugi strani pa jih lahko umirite tako, da jim daste neko zelo zanimivo igračo, ki bo tako močno pritegnila njihovo pozornost, da se bodo sami od sebe umirili.

 • NOTRANJA UMIRJENOST

   

  Lastnost pozornosti, da se sama usmerja proti področju večjega zadovoljstva, ter dejstvo, da je doživljanje tišjih in mirnejših plasti duševnosti prijetno, izkorišča Transcendentalna meditacija (TM). Ker je izkušnja globljih plasti zavesti prijetnejša, kot pa nenehno brbotanje spominov, načrtov, podob in misli je vse, kar potrebujemo, le tehnika, s katero lahko začnemo izkušati te globlje in prijetnejše plasti naše zavesti.

  gore, mirTranscendentalna meditacija uporablja to povsem naravno lastnost pozornosti. Zato je njeno izvajanje popolnoma nenaporno in prijetno. Med Transcendentalno meditacijo ne delamo nič takega, kar bi za um ne bilo že po njegovi naravi privlačno in naravno.

  Zato se misli brez napora umirijo. Povsem naravno in brez napora izkusimo notranji mir.

  Transcendentalna meditacija ni naprezanje ali koncentracija, temveč spontano gibanje pozornosti navznoter, proti vse finejšim, mirnejšim in prijetnejšim plastem zavesti.

 • MEDITACIJA JE LAHKO ZELO LAHKA IN PRIJETNA!

   

  Ste že kdaj poskušali meditirati, pa se vam je meditacija zdela naporna in ne preveč prijetna ?Ste se s kakšno metodo poskušali umiriti, pa vam ni šlo?

  Transcendentalna meditacija je tako lahka in prijetna, da se jo brez težav naučijo že otroci od 10. leta starosti naprej. Ko se jo enkrat naučite, boste navdušeni. To je meditacija, ki jo boste z veseljem vadili in že od samega prvega dne čutili koristne učinke!