MIR V ČLOVEKU, MIR NA SVETU

 • ODKOD PRIHAJA TRANSCENDENTALNA MEDITACIJA?

   

  Leta 1974 so v ZDA prvič opazili, da je v 11 mestih, v katerih je število praktikantov TM preseglo 1% populacije mesta, kriminal nenadoma dramatično upadel. V enem letu se je v povprečju zmanjšal za 8.2%, medtem ko je v 11 kontrolnih mestih v povprečju narasel za 8.3%. Ker je Mahariši že leta 1960 napovedal ta pojav, so ga znanstveniki po njem poimenovali Mahariši efekt.

 • Img

 

V naslednjih letih je bil pojav potrjen tudi na mnogih drugih mestih, v katerih je število praktikantov TM preseglo 1%. Raziskava, objavljena v reviji "Journal of Crime and Justice" (1981/4), je pokazala nenaden upad kriminala v letu, ko se je 1% prebivalstva teh mest naučil TM. Prav tako se je izkazalo, da se je v naslednjih petih letih to upadanje kriminala nadaljevalo. Ko so s skrbnim in natančnim preverjanjem izločili vse druge možne vplive, ki bi lahko povzročili spremembo, se je izkazalo, da izboljšanja v teh mestih ni moč razložiti z nobenim drugim dejavnikom.

 • KAKO JE TO MOGOČE?

   

  Znanstvene raziskave so pokazale, da med izvajanjem Transcendentalne meditacije in med vadbo naprednejših TM-sidhi tehnik vsa fiziologija začne kazati znake bolj urejenega, skladnega in integriranega delovanja. Koherenca možganskih valov, merjena z EEG, močno naraste, zmanjša se raven hormonov stresa v krvi, itd.

  Odkrili so , da te spremembe ne ostanejo omejene samo na fiziologijo meditanta, temveč povzročijo enako, čeprav ne tako intenzivno spremembo tudi pri ljudeh v njegovi okolici!

  V nekem poskusu, objavljenem v vodilni mednarodni reviji za nevrologijo "International Journal of Neuroscience" (nov. 1989), se je npr. izkazalo, da kadarkoli je poskusni osebi med izvajanjem TM-sidhi tehnik narasla EEG koherenca možganskih valov, je to hip zatem povzročilo porast EEG koherence tudi pri nemeditantu, ki je ločen sedel v sosednji sobi.

  Nek drug poskus pa je npr. pokazal, da natančno ob istem času, ko velika skupina izvaja TM-sidhi tehnike, lahko izmerimo taiste (čeprav ne tako močne) fiziološke spremembe tudi daleč stran pri nemeditantih, ki o vsej stvari nič ne vedo.

 • POVEZANOST V OSNOVI

   

  Bistvo učinkovitosti in moč delovanja Mahariši efekta ni v intelektualnem osveščanju, peticijah in pozivih na razumnost. Mahariši efekt deluje na dosti, dosti globlji ravni. Vsi, ki meditiramo, povsem enostavno in nedolžno izboljšujemo svoje lastno stanje zavesti. In ker so na najosnovnejši ravni zavesti vseh ljudi medsebojno povezane, s tem preprostim dejanjem dvigujemo raven zavesti vseh ostalih ljudi

 • RAZSIKAVE

   

  Doslej je že več kot 50 izjemno strogo opravljenih znanstvenih raziskav pokazalo, da kadar večja skupina ljudi skupaj vadi Transcendentalno meditacijo ter TM-sidhi tehnike, to povzroči jasno in nedvoumno merljive pozitivne spremembe v družbi. Zato se Mahariši efekt uvršča med enega najbolj potrjenih pojavov v sociologiji.

 • KAJ PRAVIJO ZNANSTVENIKI, KI NE VADIJO tm?

   

  "Z vso verodostojno lahko trditmo, da možni vpliv te raziskave presega katerikoli drugi sociološki ali psihološki raziskovalni program. Raziskava je uspešno prestala večje število statističnih testov kot večina raziskav iz področja reševanja družbenih konfliktov. Menim, da ta raziskava in njene teoretične osnove zaslužijo najbolj resno pozornost tako s strani akademikov kot politikov."
  Dr. David Edwards, Professor of Government, University of Texas, Austin

  "V raziskavah o Mahariši efektu, ki sem jih pregledal, ne morem najti nikakršnih metodoloških napak. Izsledki raziskav so konsistentni skozi veliko število ponovitev v številnih različnih geografskih in konfliktnih situacijah. Ne glede na neverjetnost predpostavke menim, da moramo te študije resno obravnavati."
  Ted Robert Gurr, Professor of Government and Politics, University of Maryland

  "Čeprav sem bil v začetku skeptičen, sem po študiju vseh raziskav, ki so bile doslej opravljene o Mahariši efektu zaključil, da so te raziskave podvrgle teorijo primernim empiričnim testom. Raziskave so pokazale trdne rezultate, ki zahtevajo resno pozornost. Ta metoda bi morala biti bolj široko uporabljana za zmanjševanje kriminala."
  Dr. Ken Pease, Profesor kriminologije, University of Huddersfield; v letih 1993-96 član "British Home Office National Crime Prevention Board"; predsedujoči v "Centre for the Independent Research and Analysis of Crime", Velika Britanija

  "Zadnjih 20 let spremljam raziskave o Mahariši efektu in njihov razvoj. Obstaja močen in koherenten skupek dokazov, ki kažejo, da program Transcendentalne meditacije in TM-Sidhi zagotavlja preprosto in cenovno učinkovito rešitev za mnoge socialne težave, katerim smo priča dandanes. Te raziskave in sklepi, ki iz njih izhajajo so tako močni, da zahtevajo pozornost vseh, ki so odgovorni za vladno politiko.
  Dr. Huw Dixon, Profesor na oddelku za Ekonomijo, York University.

  "Hipoteza je zagotovo povzročila veliko začudenje med recenzenti naše znanstvene publikacije. Toda s statistične strani je raziskava trdna. Številke so tukaj; ta dokaz izpričuje, da imamo novo tehnologijo za ustvarjanje miru v svetu."
  Dr. Raymond Russ, Profesor psihologije, University of Maine